History

De Baptisten Gemeente in Den Helder is ontstaan vanuit huissamenkomsten die vanaf 1946 geleid werden vanuit de Baptisten Gemeente te Alkmaar.

In 1947 werden de eerste diensten gehouden in het oude C.M.J.V. gebouw aan de Spoorstraat, waarin de toenmalige voorganger Ds. Hofhuis uit Alkmaar een aandeel had.

Op 12 februari 1956 werd de Baptisten Gemeente in Den Helder zelfstandig (ge├»nstitutionaliseerd) en telde 25 leden. Een jaar later werd op 16 juli 1957 de voormalige dansschool “Mouton”, gelegen aan de Spoorgracht op nr. 40, gekocht en kon de verbouwing beginnen. Een half jaar later werd op 8 december 1957 het gebouw als kerkgebouw in gebruik genomen.

Doordat het gebouw begin jaren ’80 te klein geworden was, werd er uitgezien naar een nieuw gebouw. Dit werd gevonden: het huidige gebouw, aan de Baljuwstraat 3a, dat op 3 juni 1984 in gebruik werd genomen.