Visie en Missie

God roept ons op om eensgezind en met enthousiasme zijn geweldige boodschap aan deze wereld door te geven.

Missie

Wij willen  Zichtbaar & Zorgzaam in de maatschappij te staan door het Licht van Gods Woord en de Liefde van de Heer Jezus uit te stralen naar elkaar en naar onze omgeving, zodat mensen worden aangeraakt en veranderen in toegewijde volgelingen van Jezus Christus. (Zie hiervoor Mattheüs 5:15,16 en Mattheüs 22:37-40

Onze missie laat zich kernachtig samenvatten in ons missiestatement:

Samen met passie Gods Woord doorgeven!

Doelstellingen van de gemeente

Bidden  En aanbidden

Gebed is de motor van de gemeente. Aanbidding is een levensstijl, toegewijd aan en in relatie met God leven, Hem danken en alles van Hem verwachten.

Dienen en getuigen

Actief door woorden en daden de liefde en boodschap van Jezus doorgeven aan elkaar en aan de wereld om ons heen. Hierbij richten we ons in eerste instantie op de mensen die woonachtig zijn in Den helder en omstreken, maar wij zijn ook betrokken bij zendingsprojecten over de gehele wereld.

Onderwijzen en dopen 

Door middel van onderwijs wordt een basis gelegd voor een vast geloof in Jezus Christus. De waterdoop is een zichtbare stap in dit geloof. In de gemeente wordt gedoopt op grond van iemands getuigenis. Vanuit Gods Woord willen we samen blijven groeien in heiligheid, geloof en kennis van God. Discipelschap is hierbij een belangrijke waarde.

Zorgen

De gemeente draagt zorg voor elkaar. Mensen krijgen ruimte om te herstellen en genezen tot bruikbaarheid in Gods Koninkrijk.

Bouwen

Mensen tot hun doel laten komen door gavengericht te werken en in te zetten in de gemeente tot opbouw van de gemeente.