Gebedsteam – Gebedshuis

“Gebed is als de kurk waar de gemeente op drijft. Het is onze lifeline. De navelstreng waarmee we in verbinding staan met de hemel, met God zelf.”

Het voortbestaan van de gemeente is dan ook ondenkbaar zonder gebed.

Gebedshuis avond

 Iedereen ervaart bidden anders. De één bidt graag in een groep, de ander liever in zijn rustige ‘bovenkamer’.
Er zijn mensen die bidden door te aanbidden of door stel te zijn en te luisteren naar God.

In de kerk bidden we op veel momenten. Voor, in en na de zondagsdienst, tijdens de groepen, in de gezinnen of ieder voor zich.
Naast al deze momenten hebben we 1 x per maand het gebedshuis. Tussen 19.00 en 21.00 uur kun je de kerk binnenkomen om te bidden.

Er zijn verschillende mogelijkheden en je kunt aansluiten waar je wilt. Je kunt in de grote zaal aanbidden met muziek en zang. In de bijzalen is gezamenlijk gebed, stil gebed en kun je altijd voor je laten bidden voor genezing of hulp.  
Als je er liever op uit gaat, kun je meegaan met de gebedswandeling. Ook zal er onderwijs gegeven gaan worden op deze avonden. Mis deze kostbare tijd voor jou en voor de gemeente niet.

Waar:                           Het Lichtbaken
Wanneer:                    Iedere 3e donderdag van de maand
Tijd:                              19.00 – 21.00 uur
Kosten:                         nvt
Aantal deelnemers:    onbeperkt
Info:                               gebedshuis@lichtbaken.nl (Mischa Galenkamp)

Naast de ruimte voor gebed die we inplannen in de Gebedshuis avond, hebben we een gebedsketen gevormd van broeders en zusters die zich als voorbidders beschikbaar stellen om tijd voor gebed te nemen, wanneer dat acuut nodig is.

Als er een vraag of moeite bij de Raad binnenkomt, die ernstig gebed nodig heeft, zal deze gebedslijn in werking treden om de vraag/moeite voor Gods troon te brengen. Zo kunnen we voor elkaar zorgen en op de bres staan. Omdat de kracht van gebed de hand van God kan bewegen en alleen de kracht van God een omkeer kan brengen in de meest kritieke situaties.
Gebed zet Gods kracht vrij. (Lees bijvoorbeeld de geschiedenis eens in 2 Kronieken 20 over Josafat).

We beloven u heel discreet met al uw gebedsnoden om te gaan. 

Minder acute zaken of minder persoonlijke zaken kunnen via de mail bij mensen uit de gemeente bekend gemaakt worden, zodat we voor elkaar kunnen bidden.

Voorbede

Na elke dienst wordt de gelegenheid geboden om, na de zegenbede, met iemand samen te bidden. Dit kan zijn over iets waar u voor de komende week tegen opziet, voor bemoediging, kracht enz.
Het is ook mogelijk dat u strijd ervaart en/of worstelt met grote moeiten. U kunt dan ook op maandagmiddag komen praten met onze pastorale medewerkers. Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen met iemand van de Raad.

Blijf niet rondlopen met zorgen en moeiten. U hoeft niet alleen daartegen te strijden! We hebben elkaar nodig in zulke situaties.
Voor het gebedsteam kunt u mailen naar gebedsteam@lichtbaken.nl

Zo willen we er voor elkaar zijn, als kanalen waardoor Gods zegen stroomt.