Groepen

In onze gemeente maken we gebruik van groepen. Groepen zijn de kerk in het klein. Verbonden aan elkaar en verbonden aan het Lichtbaken. De groep is een veilige plek voor opbouwen van relaties, delen betrokkenheid, gebed en aandacht voor elkaar. Een plek waar je je kunt ontwikkelen. Je bent deel van een kleine groep waarin je, samen bouwt aan je relatie met God en met elkaar.

Op de woensdagavonden bespreek je de preek van zondag.
Ook is er natuurlijk ruimte voor het bespreken van onderwerpen en actuele zaken. We zijn allemaal onvolmaakte mensen die elkaar tot hand en voet kunnen zijn door Gods Geest en liefde. We mogen samen optrekken en elkaar aanmoedigen. We mogen groeien in wie we zijn in Christus en in geloof en liefde.

Naast de reguliere avonden zullen er 3 x per jaar avonden zijn met onderwijs en ontmoeting waar alle groepen tegelijk heen kunnen gaan. Deze avonden worden door de groepen zelf georganiseerd. 
Deze staan gepland voor: 25 september (start), 22 januari en 27 mei.

De groepen zijn thema groepen: bijv. jonge gezinnen, jongvolwassenen, vrouwen, oude stijl, single’s. Mocht je zelf een idee hebben voor een groep, overleg met ons en aarzel dan niet om één te starten. Bijv. een wandelgroep, knutselgroep, ecogroep etc. 
Voorwaarde is dat het over God en de Bijbel gaat en dat er een gemeenschappelijke deler is.

Op de tweede en vierde woensdag komen de groepen bij elkaar. We kunnen op deze avonden met elkaar delen wat ons bezighoud en hoe we over de dingen denken. We kunnen elkaar dienen door alert te zijn op elkaar en elkaar te bemoedigen en we kunnen het in praktijk brengen door daadwerkelijk actie te ondernemen en dingen te doen met en voor elkaar. Samen kunnen we zo het leven beleven, zoals Jezus het bedoelt.

Waar:     Bij diverse gastgezinnen thuis
Wanneer:     Elke 2e en 4e woensdag van de maand tenzij onderling anders afgesproken TIjd: 20.00 – 22.00 uur 
Kosten: Vrijwillige bijdrage voor de gastgezinnen

Aantal deelnemers: Tot ong. 15 personen per groep

    Wilt u zich opgeven om mee te doen met de groepen, neem dan even contact op: groepen@lichtbaken.nl (Joël Post)

    U bent van harte welkom!